Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost jadi.cz s.r.o., se sídlem Maršovice 162, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25494481 se při zpracování osobních údajů zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.

Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností jadi.cz s.r.o., jsou informace vyplněné uchazečem o pracovní pozici (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení, emailová adresa), případně údaje, které uchazeč dobrovolně poskytne (např. v zaslaném životopise).

Účel shromažďování osobních údajů

Společnost jadi.cz s.r.o. shromažďuje osobní údaje prostřednictvím webové stránky http://prace.jadi.cz pro účely výběrového řízení na uvedené pracovní pozice. Údaje jsou zpracovávány nejdéle po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však po dobu 1 roku od zahájení zpracování.

Vymazání osobních údajů

V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@jadi.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost jadi.cz s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů. Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

Práva každého uživatele

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:


jadi.cz s.r.o.
Hrubínova 856, Liberec XV - Starý Harcov
IČ: 25494481, DIČ: CZ25494481

e-mail: poptavka@jadi.cz
tel.: +420 488 588 501